Tin tức

Tìm hiểu hệ thống Tông Sư Bậc 2

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Tại phiên bản mới Thiên Mệnh Thiên Cơ lần này, sức mạnh của các cao thủ sẽ được nâng lên tầm cao mới với việc mở giới hạn Tông Sư Bậc 2. Hứa hẹn giang hồ sẽ có nhiều biến động trong thời gian tới.

  • Các máy chủ đã mở giới hạn đẳng cấp Tông Sư Lv9 sau 120 ngày sẽ mở giới hạn Tông Sư Lv19 - Tông Sư Bậc 2.
  • Máy chủ đã mở giới hạn Tông Sư Lv19, nhân vật sẽ mở giới hạn Cường Hóa 160.

  • Máy chủ đã mở giới hạn Tông Sư Lv19, nhân vật sẽ mở giới hạn Tăng Sao 20.

  • Máy chủ đã mở giới hạn Tông Sư Lv19 sẽ cập nhật thêm bản đồ PK Doanh Châu.