Tin tức

Những cập nhật từ phiên bản Thiên Mệnh Thần Cơ

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Bên cạnh môn phái Thần Cơ cùng nhiều tính năng mới xuất hiện, hệ thống cũng sẽ có nhiều thay đổi trong lần cập nhật phiên bản mới lần này. Kính mời quý đại hiệp cùng theo dõi:

Thú Cưỡi và Trang bị Thú Cưỡi

 • Máy chủ đã mở giới hạn cấp 179, thú cưỡi bậc 8 Bạch Ngọc Sương Vũ Câu có thể nâng cấp thành thú cưỡi bậc 9 Phủ Dạ Tuyết Hoa Bạch. Thành chủ Tương Dương sau Công Thành Chiến cũng sẽ nhận được Thú Cưỡi Bậc 9 Tố Vũ Ngân Hà Câu.
 • Máy chủ đã mở giới hạn cấp Tông Sư, trang bị thú cưỡi bậc 8 Thanh Long Vũ Không có thể nâng cấp thành trang bị thú cưỡi bậc 9 Chu Tước Phần Thiên.

Thủ Lĩnh Dã Ngoại

 • Thêm Thủ Lĩnh Dã Ngoại cấp Tông Sư Bích Tinh Tượng Vương.
 • Khi tiêu diệt Bích Tinh Tượng Vương quý đại hiệp có cơ hội nhận được Kế Thừa-Phôi Đá Ngũ Hành. Sử dụng Kế Thừa-Phôi Đá Ngũ Hành sẽ có cơ hội nhận được các loại Đá Ngũ Hành phẩm chất Kế Thừa.
 • Sử dụng các loại Đá Ngũ Hành phẩm chất Kế Thừa để chế tạo các loại Trang bị Ngũ Hành, trang bị giám định thành công sẽ có 2 thuộc tính Ngũ Hành.

Quân Hàm

 • Máy chủ đã mở giới hạn cấp độ 189, hệ thống Quân Hàm sẽ mở Quân Hàm Truyền Thuyết 4 Sao.

Hoạt động Thú Cưng Tầm bảo

 • Đại hiệp có sở hữu cho mình một Thú Cưng bất kì có độ Phát Triển đạt tối đa, hệ thống sẽ gửi tặng đại hiệp một Gia Cụ Nhà Thú Cưng.
 • Quý đại hiệp đặt gia cụ Nhà Thú Cưng vào gia viên để kích hoạt Thú Cưng Tầm Bảo. Thú Cưng có độ Phát Triển đạt tối đa mỗi ngày nếu Độ No và Tình Cảm đạt trên 50 sẽ kích hoạt Tầm Bảo, sau khi Tầm Bảo thành công sẽ xuất hiện thông báo cho quý Đại Hiệp quay về Nhà Thú Cưng để nhận thưởng.

Giang Hồ Tuyệt Học

 • Máy chủ đã mở giới hạn cấp 179, đại hiệp đã kích hoạt 04 khu vực Tuyệt Học đầu tiên sẽ được tự động kích hoạt khu vực Tuyệt Học thứ 5.
 • Máy chủ đã mở giới hạn cấp độ 169, Bạch Hổ Đường tầng 5 sẽ sinh ra Tuyệt Học-Kim Bình Ngọc Thủ-Gốc.

Phi Phong

 • Máy chủ đã mở giới hạn cấp độ 139, Minh Chủ Võ Lâm Liên Server sẽ sinh ra Bùa Tiến Cấp Phi Phong Bậc 2.
 • Quý Đại hiệp có thể sử dụng Bùa Tiến Cấp Phi Phong Bậc 2 và Nhập Vi Kính để tăng Phi Phong Bậc 1 lên Bậc 2.

Hệ thống Quản Gia

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Nhắc Nhở, đại hiệp có thể đến Triệu Ân Đồng để chọn Quản Gia, lần đầu sẽ được miễn phí, các lần sau sẽ tiêu hao 200 Nguyên Bảo.
 • Quản Gia sau khi được lựa chọn thành công sẽ tiến vào Gia Viên, đại hiệp có thể gặp Quản Gia để tương tác.

Gia Viên

 • Máy chủ đã mở giới hạn cấp độ 189, Gia Viên mở chế tạo Gia Cụ Cấp 7.
 • Máy chủ đã mở giới hạn cấp độ 189, các hoạt động Trồng Cây Gia Viên, Võ Lâm Minh Chủ, Võ Thần Điện, Lãnh Thổ Chiến… sẽ sinh ra các loại nguyên liệu chế tạo Gia Cụ Lv7.

Kỹ năng Chân Nguyên

 • Điều chỉnh một số kỹ năng Chân Nguyên, cụ thể:
 • Băng Thanh Ngọc Thuận: điều chỉnh giảm thời gian chờ xóa thời gian chờ tất cả kỹ năng.
 • Mục Như Thanh Phong làm lại kỹ năng.
 • Nghịch Thủy Hành Châu làm lại kỹ năng.

Đá Hồn hoàn toàn mới

 • Sau khi Mảnh Đá Hồn Lý Minh Vân-Sơ mở ra 90 ngày, Quà Mỗi Ngày sẽ thêm Mảnh Đá Hồn Công Tôn Khải Dương-Sơ.
 • Sau khi Mảnh Đá Hồn Công Tôn Khải Dương-Sơ mở ra 90 ngày, Quà Mỗi Ngày sẽ thêm Mảnh Đá Hồn Nguyên Thiên Xu-Sơ.

Cập nhật khác

 • Thời gian mở giới hạn từ cấp 199 lên cấp Tông Sư giảm còn 110 ngày.
 • Trang bị Cường Hóa từ cấp 140 tới cấp 150 được sử dụng các loại Bùa Cường Hóa để tăng tỷ lệ thành công.
 • Khi sử dụng Thiên Kiếm Lệnh đến Tẩy Tủy Đảo để chuyển đổi môn phái, nếu điểm kỹ năng mà quý đại hiệp sỡ hữu nhiều hơn điểm kỹ năng cần để tăng tối đa các loại kỹ năng thì hệ thống sẽ tự động thêm tính năng Nâng Điểm Tự Động.
 • Tại cửa hàng Ngân Sức mục vật phẩm hiếm sẽ mở bán vĩnh viễn các loại pháo hoa Loan Phụng Hòa Minh và Sắc Đào Nở Thấm, kèm theo là vật phẩm Đóa Hồng Rực Rỡ cũng được mở bán vĩnh viễn.
 • Đối với tính năng liên server, trong cùng cụm máy chủ, đại hiệp tại các máy chủ có giới hạn cấp độ thấp hơn sẽ nhận được hiệu ứng hỗ trợ khi tham gia.
 • Và nhiều cập nhật thú vị khác đang chờ quý đại hiệp khám phá.