Tin tức

Đột phá sức mạnh cùng tính năng Nguyên Ấn mới

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Thông qua hệ thống Nguyên Ấn mới tại phiên bản Thiên Mệnh Thần Cơ, quý đại hiệp có cơ hội đột phá sức mạnh, không thể bỏ qua.

  • Nguyên Ấn là một vật phẩm được khắc trên Chân Nguyên của quý đại hiệp, giúp thăng tiến thêm sức mạnh trong con đường hành tẩu của bản thân.
  • Tại các máy chủ đã mở giới hạn cấp 149, khi tham gia hoạt động Danh Tướng Liên Server quý đại hiệp sẽ có cơ hội sở hữu cho bản thân mình vật phẩm Nguyên Ấn thông qua đấu giá bang hội.
  • Nguyên Ấn hiện tại có ba loại, gồm:

  • Nguyên Ấn sau khi được sử dụng sẽ khắc vào Chân Nguyên, giúp quý đại hiệp sở hữu thêm cho bản thân một kỹ năng hỗ trợ cực kì mạnh mẽ. Tuy nhiên Nguyên Ấn vừa khắc xong thì kĩ năng chỉ đạt cấp 0 và chưa thể hỗ trợ sức mạnh.

  • Để sở hữu kĩ năng của Nguyên Ấn, cần phải Nội Tu Nguyên Ấn thông qua điểm Chân Nguyên mà quý đại hiệp đang có.
  • Mỗi lần Nội tu thành công đều giúp cho độ thông thạo kỹ năng Nguyên Ấn tăng lên, kèm theo việc kỹ năng sẽ được lên cấp và đem lại sự hỗ trợ hiệu quả.

  • Bên cạnh đó điểm Nội Tu của Nguyên Ấn sẽ bị giảm theo thời gian, khi điểm Nguyên Ấn giảm đi thì độ thông thạo kỹ năng cũng giảm dẫn đến cấp kỹ năng cũng giảm, quý Đại Hiệp cần phải Nội Tu để tăng điểm cho Nguyên Ấn.
  • Các loại Nguyên Ấn khác nhau có thể được dùng thay thế lẫn nhau, mỗi một Chân Nguyên chỉ có thể sở hữu 1 loại Nguyên Ấn.

  • Nguyên Ấn sau khi được thay thế sẽ giữ nguyên cấp kỹ năng và điểm Nội Tu.